Economia Circular

Introducció

En el marc del projecte BLUEfasma 2020-2021, projecte finançat pel programa Interreg MED de l’EU, promogut per MedCities i l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i amb el suport de la Fundació ENT i el Gremi de Peixaters de Catalunya, es va dur a terme un taller on-line el passat 3 de febrer de 2021 anomenat “Economia circular a les peixateries i a la distribució majorista pesquera: com estalviar i posar valor afegit als productes a través de les bones pràctiques ambientals”, que tenia per objectiu abordar temes de bones pràctiques ambientals adaptades a les necessitats específiques de les empreses majoristes i detallistes del sector, amb la participació de persones expertes, eines útils i experiències pràctiques en els següents quatre àmbits:

 • Transport i distribució, focalitzat en vehicles elèctrics/híbrids
 • Eficiència energètica, focalitzat en energies renovables
 • Envasos i embalatges
 • Malbaratament alimentari

Després del taller, es va oferir la possibilitat de participar en un procés d’acompanyament gratuït a un nombre determinat d’empreses i organitzacions interessades per donar suport a la implementació de pràctiques d’economia circular en el sector de la pesca i l’aqüicultura.

Aquest apartat web neix d’aquest projecte, amb la voluntat de posar a disposició dels agremiats eines útils i informació al voltant de tres aspectes claus de bones pràctiques ambientals, que poden ser fàcilment incorporats per les peixateries i que permeten avançar cap a l’objectiu d’Economia Circular:


Aprofitament alimentari de restes de peix

Es calcula que un terç de tot el menjar que es produeix acaba a les escombraries. No obstant això, hi ha iniciatives per aprofitar tot aquest malbaratament que es poden aplicar també a l’àmbit de les peixateries. La iniciativa Too Good To Go és l’app més gran d’aprofitament alimentari que existeix i algunes peixateries ja l’utilitzen amb bons resultats.

Too Good To Go ha arribat a un acord amb el Gremi de Peixaters per a donar eixida a l’excedent diari de peix sense cap cost addicional. Gràcies a l’acord signat, les peixateries del Gremi tindran un any de quota gratuïta.

Amb aquesta aplicació es pot:

 • Recuperar el cost de producció dels aliments que no s’han pogut vendre.
 • Generar tràfic als locals de venda de peix en les hores de menys afluència.
 • Aconseguir arribar a un públic que no coneixia els negocis de les peixateries del Gremi.
 • Identificar-se com a marca social i ambientalment responsable.

Per a més informació i instruccions per a donar-se d’alta, consultar aquest document  o anar directament al web de Too Good To Go: Clicar per accedir


Energies renovables

Consum d’energies renovables

L’energia renovable és aquella que prové de fonts d’energia inesgotables, com la solar, l’eòlica o la hidràulica. També pot obtenir-se per fonts que tenen una alta capacitat de regeneració natural, com el biogàs o la biomassa.

Actualment, hi ha una àmplia varietat d’opcions de comercialitzadores d’energia verda que disposen d’una oferta 100% renovable i dirigida a mercats i peixateries, entre d’altres:

Barcelona Energia és una comercialitzadora elèctrica metropolitana gestionada per una empresa pública de serveis mediambientals. Disposa d’ofertes específiques dirigides a mercats i peixateries, realitzant informes energètics gratuïts als comerços dels mercats. Per a més informació, consultar aquí.

 • Per a peixateries de tota Catalunya:

Som Energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. La seva activitat principal és la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable. Ofereix possibilitats d’acords amb entitats aglutinadores, com és el cas del Gremi de Peixaters, i també serveis orientats a les entitats i empreses com el “Presumeix de Bona Energia” i un servei d’assessorament en eficiència energètica anomenat Infoenergia. Per a més informació, consultar aquí.

Escandinava d’Electricitat és una empresa escandinava d’energia, amb seu a Barcelona des de 2008. Ofereix energia responsable amb el medi ambient i treballa per fomentar l’ús d’energia 100% verda i difondre els seus beneficis. Aquesta companyia elimina despeses innecessàries de la factura de la llum i optimitza el consum d’energia, adequant el subministrament elèctric a les necessitats reals. Per a més informació, consultar aquí.

Hola Luz és una companyia que ofereix solament electricitat 100% d’origen renovable. Gràcies a l’ús de la tecnologia, ofereixen productes personalitzats que ajuden a estalviar en la factura de llum.  Per a consultar ofertes, pots escriure directament a: empresa@holaluz.com dient que pertanys al Gremi de Peixaters i tindràs accés a la millor proposta de llum. A més a més, també compten amb un servei d’instal·lació de plaques solars a les teulades.  Per a més informació, pots consultar aquí.

* El Gremi de Peixaters de Catalunya no te cap vinculació amb les companyies comercialitzadores, que apareixen únicament a títol informatiu.


Envasos i embalatges en l’àmbit de les peixateries; problemàtiques i alternatives

El plàstic és un recurs no renovable, procedent del petroli, amb un alt impacte en l’extracció de la matèria primera i sobretot, si el reciclatge no és garantit, generen un greu impacte sobre el medi, ja que triguen més de cinc-cents anys en descompondre’s. Actualment, segons les dades de reciclatge d’envasos de plàstic a Catalunya, encara entre un 25 i 30% dels envasos van a parar en abocadors o incineradores i al voltant de l’1% al medi terrestre o marí, amb les conseqüències ambientals sobre la fauna i flora que poden arribar a tenir.

En l’àmbit de la pesca és especialment rellevant parlar del porexpan, tècnicament anomenat EPS. L’EPS o porexpan està format per perles de poliestirè expandides (EPS) o extruïdes (XPS) (en funció del format final desitjat) en una proporció de 2% de PS per 98% d’aire.

Poliestirè expandit (Porexpan)

XPS: Poliestirè extrudit

Aquestes caixes o safates són reciclables, sempre que acabin al contenidor adequat. Encara avui, a Europa, aquests productes tenen uns índexs d’abocament en abocador/incineradora d’entre el 45%-50% dels productes posats al mercat, mentre que a Espanya aquests índexs està al voltant del 55%-60%.

(Font: Projecte LIFE EPS-SURE)

Problemàtiques associades a l’EPS o XPS:

 • El seu reciclatge té serioses dificultats: tant per la seva baixa densitat que encareixen el seu transport, com per la baixa capacitat de gestió (pel tancament de mercats asiàtics). Addicionalment, en el cas de les caixes de peix, les olors i les restes orgàniques encareixen i dificulten el seu reciclatge, fent-lo poc atractiu (la compactació intensifica aquest factor en retenir aquestes olors).

Impacte en el medi marí:

 • Ingestió: la fauna marina confon els fragments d’EPS amb aliment, provocant sensació de sacietat, obstruccions intestinals, excés de flotabilitat, etc., arribant a causar la mort o disfuncions en el correcte desenvolupament dels individus.
 • Químics nocius: l’EPS pot actuar com a suport on s’adhereixen compostos químics tòxics hidròfobs diluïts a la massa d’aigua, que en ser ingerits poden tenir efectes en els organismes.
 • Vector de transport: Patògens, microorganismes, etc. poden adherir-se a la seva superfície i ser transportats per la superfície marina durant centenars de kilòmetres, sent vector de malalties, espècies invasores i produint canvis en els ecosistemes.

Alternatives pel sector pesquer:

La prioritat és la de reduir al màxim els envasos i embalatges emprats en el sector pesquer per anar cap al RESIDU ZERO.

No obstant això, si no es pot reduir el residu, com a mínim les alternatives a l’ús de les caixes d’EPS passen per solucions que permetin minimitzar els impactes d’aquest material al medi, però que garanteixin les màximes propietats que ofereix.

Les opcions són diverses, des d’envasos reutilitzables a escumes biodegradables similars a l’EPS.

 • Per la venda a l’engròs, a continuació es proposen diverses opcions alternatives a l’EPS (algunes d’elles encara no es troben al mercat).

TEPSA E2R: Caixes de plàstic rígid reutilitzables amb sistema logístic de retorn que són rentades i higienitzades per ser usades de nou.

ALTRES: SeaclicBoxBio by Storopack, Bio-Packaging Project (4HElix+), SeaFilm Project (film per peix congelat amb extractes d’algues). (No es troba al mercat encara).

Projecte BLUE-PACKAGING: Caixes de biopolímers de síntesi a partir d’àcid polilàctic (PLA) amb característiques similars a EPS, però biodegradables/compostables (no es troba al mercat encara).

SUMBOX: Caixes de cartó corrugat impermeable no encerades i reciclables.

Prova pilot:

En el cas de la venda al detall, per les peixateries, a continuació s’ofereix una proposta de productes 100% compostables que podrien substituir els productes derivats del XPS, les bosses de plàstic i el paper encerat.

Durant abril i maig de 2021 es va realitzar una prova pilot en 5 peixateries de Catalunya, amb un total de 7 productes 100% compostables.

De l’esmentada prova es va obtenir un llistat de productes d’envasos compostables (podreu veure el resum dels productes oferts, les característiques de la seva presentació, una imatge i el seu preu unitari en cas de compres a l’engròs).

També, al següent enllaç, s’ofereix un resum dels aspectes positius i negatius de cada producte; així com la valoració dels mateixos.

El Gremi de Peixaters de Catalunya facilita als seus agremiats la sol·licitud de comandes dels productes presentats. Qui estigui interessat pot demanar informació a gremi@gremipeixaters.cat

Obrir xat
Necessites que t'ajudem?
Com et podem ajudar?