Presentació de la publicació:

Aquesta publicació analitza i valora els diversos actors que intervenen en tot el ecosistema del sector. Des de el seu inici en el mar, i el seu pas per les Llotges Catalanes, passant per el canal i canals majoristes, Mercat Central del Peix, així com les diferents formats de la  distribució comercial, tant amb els establiments en regim d’autoservei com evidentment amb els peixaters especialitzats.

En l’anàlisi es barregen multitud d’aspectes, que van tant des de la tradició, passant per els aspectes humans i familiars, l’evolució sectorial i tecnològica, la revolució del consum, amb les noves estructures familiars. El mar, la mar, tant propera i sovint tant allunyada de les nostres prioritats i dels nostres pensaments. El peix, la pesca amb totes les seves variants, es una feina d’autèntica artesania que va des de com es pesca, com es manipula, i com es ven en el comerç al detall. Sovint no li hem donat la importància que te. Molt especialment en un país com el nostre amb mes de 826 km. de costa, amb 19 llotges de pescadors, amb mes de 30 confraries, gairebé 700 embarcacions, un mercat central del peix, líder a Europa, i gairebé 3200 establiments comercials que venen peix a Catalunya. Catalunya, amb mes de 50 varietats d’espècies cal que li doni tota la importància en aquest sector, donant en els professionals les eines per desenvolupar satisfactòriament una feina dura com es la pesca i la seva comercialització. A la vegada cal que demanem la màxima professionalitat, i obertura de mires a tots els actors del ecosistema de la pesca. No son moments per egoistament defensar exclusivament les posicions particulars i de màxim localisme, quan estem en un entorn econòmic tant desenvolupat, sofisticat i agressiu.

Son moments ens el que cal cuidar amb idèntica intensitat el peix, els pescadors, el mar, els peixaters, i les noves formules de comercialització possibles. Som davant una situació de certa perplexitat, ja que tenim tota una colla de imputs a favor del peix i del seu consum quan els sumem, la suma que dona es negativa.

El peix es una magnífica font de salut, el mar cal que el cuidem i el respectem, la dieta mediterrània es alabada per tothom, el peix blau porta tots els greixos que ens recomanen per la nostra salut. I en canvi som front de una disminució del consum de peix, que no para. Volem amb aquest Llibre Blanc, contribuir de forma decidida a la millora integral del sector. Pensem que cal que els professionals, prenguin consciència del moment històric en el que ens trobem, i que apliquin esforços i generositat a parts iguales en el desenvolupament dels programes de millora i transformació sectorial que son imprescindibles.

Obrir xat
Necessites que t'ajudem?
Com et podem ajudar?