Les normatives que emparen la reutilització d’envasos a l’Estat Espanyol

Cada vegada són més les persones que adopten models de consum responsables amb el medi ambient i que opten per una compra sense residus. La venda a granel, que sempre ha estat present a peixateries, torna a guanyar protagonisme i rep un nou impuls gràcies a tres noves normatives que emparen l’ús d’envasos reutilitzables en la compra d’alimentació fresca.

El 2022 ens va deixar nova normativa que regula la reutilització d’envasos en la compra de productes alimentaris.

Es tracta de la Llei espanyola 7/2022 de residus i sòls contaminats, aprovada al mes d’abril de 2022, i els dos reials decrets publicats el desembre passat (Reial Decret 1021/2022 i Reial Decret 1055/2022).

Totes tres normatives obliguen els comerços a acceptar envasos reutilitzables de la clientela, atorguen la responsabilitat de l’estat dels recipients a les persones consumidores, i eximeixen els comerços de qualsevol responsabilitat amb relació a problemes de seguretat alimentària.

A més, la llei espanyola de residus exigeix que els comerços de 400 metres quadrats o més tinguin un mínim del 20% de la superfície destinada a l’oferta de productes sense embalatge primari. Això inclou tant la venda a granel com l’oferta de productes amb envasos reutilitzables.

L’exempció de responsabilitats dels comerços davant possibles intoxicacions, un aspecte clau.

Per tant, la reutilització queda emparada per llei i la normalització de bones pràctiques està cada cop més a prop. La necessitat d’aquest canvi és molt important i cada cop més urgent. El sistema de consum actual està basat en usar i llençar, el que suposa no només un impacte ambiental, sinó també en la salut de les persones, tant pels processos de producció, com de gestió dels residus, i pel contacte de productes químics amb els aliments que mengem.

Més informació:
Resum de les normatives aprovades al 2022 i altres recursos.
Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular
Reial Decret 1021/2022: higiene i comerç al detall de productes alimentaris
Reial Decret 1055/2022: envasos i residus d’envasos

Obrir xat
Necessites que t'ajudem?
Com et podem ajudar?